måndag, december 11, 2006

Luciauppgift

Vår uppgift under luciatemadagen är att dokumentera vad de andra grupperna arbetar med. Min tanke är att vi ska presentera det på två olika sätt. Dels som en presentation som vi kan ha på monitorerna och dels på skolans eTwinningsida.

Arbetsfördelning:
Indelning i två grupper, fyra personer i varje.
En grupp ansvarar för artiklar till eTwinningsidan (text och bild).
En grupp ansvarar för presentationen (text och bild).

Innehåll presentation:
Korta texter, många bilder på elever och aktiviteter. Tänk på att presentationen ska visas på en monitor så att tydlighet är viktigt.

Innehåll eTwinning:
Korta texter på engelska om de olika aktiviteterna. Bilder på aktiviteter (ej elever i närbild). Tänk på att läsarna ej vet något om vad det handlar om.

Arbetsverktyg presentation:
Gör presentationen i StarOffice Impress. Bearbeta bilderna i Photoshop.

Arbetsverktyg eTwinning:
Logga in på sidan med de inloggningsuppgifter du får av mig. Bearbeta bilderna i Photoshop.
Engelskt lexikon finns på www.ne.se.

Allmänt:
Tiden är kort så vi får arbeta effektivt. Bättre något kort och bra som vi kan publicera än något långt och bra som inte blir klart. Denna gång har vi faktiskt en "dead line"

Inga kommentarer: