söndag, januari 28, 2007

Nationella prov på gång

De nationella proven i matematik för år 9 närmar sig. PRIM-gruppen (som gör proven) har en hel del intressant material ut som man bör titta på.

Det finns demonstrationsprov, prov från tidigare år och formelblad som eleverna får använda innan provet.

Eftersom provets karaktär har ändrats under de senare åren avråder jag från att lägga för stor vikt vid prov som hållits för många år sedan. Uppgifterna kan användas för övning men men provet som helhet kan ge en felaktig bild av provets utforming.

Inga kommentarer: