måndag, april 30, 2007

Miljötema

Mina elever och jag har just startat upp ett miljötema. Målen är fasta men arbetsformerna och redovisningssätten är något som elever i hög grad får bestämma. Ett krav från min sida är att eleverna dokumenterar sitt arbete i en logg eller blogg. Många nappade på bloggtanken och det underlättar mycket för mig att slippa samla in, läsa och kommentera elevernas skrivböcker med "manuella loggar". En stor fördel för eleverna är att deras kamrater i samma eller andra grupper kan se hur arbetet fortskrider och i en blogg har alltid eleverna tillgång till det som de arbetar med, både på skolan och hemma.

Här är en lista på elvernas bloggar som de använder under miljötemat:
Gå gärna in och kommentera och ge tips.
Planeringen för arbetsområdet hittar du i boxen till höger.

Inga kommentarer: