måndag, augusti 20, 2007

MRSA

Mål
Få kunskap om resistenta bakterier och hur de kan påverka oss.
Träna på att sammanställa information.

Arbetsuppgift
Skriv en sammanfattande text som besvarar följande frågor med hjälp av informationskällorna nedan:
  • Vad används penicillin till?
  • Vad innebär "resistenta bakterier"?
  • Vad är MRSA?
  • Hur kan MRSA påverka oss?
  • Vad tror du händer i framtiden?

MRSA-relaterad information
Studio ett från 2007-07-27 om MRSA
(mp3-filen laddas ner till dig från sr.se och avsnittet om MRSA startar ca 7min56 s in i programmet)
Wikipedia om penicillin
Artikel från Svd "Jag har blivit en smitthärd"
Artikel från Svd "Sjukhussjukan sprids bland unga"
Artikel från Svd "Hundar sprider smittan till människor"
Patientinformation om MRSA från smittskyddsläkarföreningen
Sjukdomsinformation från smittskyddsinstitutet
Statistik från smittskyddsinstitutet

Inga kommentarer: