onsdag, oktober 24, 2007

MiljöresonemangSkriv gärna vad du tycker om argumenten i denna film som en kommentar i bloggen.

måndag, oktober 01, 2007

Evolutionsuppgift

Arbetsuppgift i biologi - Evolution

Din eller gruppens uppgift, beroende på hur ni vill arbete, består av följande delar:
 • Samla information om er tidsperiod.
  • Läroboken är den källa som du ska börja med att söka information i.
 • Bearbeta och sammanställ informationen.
 • Gör skriftlig redovisning i form av plansch till den gemensamma tidslinjen.
  • Planschen ska innehålla text, bilder, källor och namn på gruppens medlemmar.
  • Du ska få med information om växter, djur och jordens utveckling
   så långt som det är möjligt.
 • Dokumentera ditt arbete i en blogg efter varje arbetspass. Skicka bloggens adress till Olof på e-post.
 • Förbered en kort muntlig redovisning i klassen av gruppens arbete.

Tänk på att:
 • Planera gruppens arbete, och utvärdera hur ni ligger till efter varje arbetspass.
 • Du inte har några andra läxor i NO under projektarbetet så du bör lägga ner några timmar i veckan hemma.
 • Alla i gruppen ska vara aktiva.
 • Spara ert arbete så att alla i gruppen kan nå det (även om någon är borta)
  Tips:
  docs.google.com.
 • Anteckna källor.
Tillgång till datasal:
 • v 40
  • tisdag 9b, 9m
  • fredag 9b, 9m
 • v 41
  • måndag 9a (14.30-15.10)
  • tisdag 9b, 9m
  • onsdag 9a
  • torsdag 9m
  • fredag 9b, 9m
 • v 42
  • måndag 9a (14.30-15.10)
  • tisdag 9b, 9m
  • onsdag 9a
  • torsdag 9m
  • fredag 9b, 9m