fredag, november 23, 2007

odt, doc och docx

Flera elever/lärare har problem med att flytta dokument mellan datorerna på skolan och hemma beroende på de olika program som finns på datorerna, speciellt när MS Office 2007 har ett helt eget filformat (OpenXML). Det finns fyra lösningar:

  1. Använd Google docs så har du alltid tillgång till dina dokument på webben (ordbehandling, kalkyl och presentation). Google docs är dessutom gratis.
  2. Installera Openoffice.org på datorn hemma så har du samma program som vi har i skolan. Openoffice.org är också gratis.
  3. Spara dina arbeten i ett format som är gemensamt för skolans program och programmet hemma. Det går inte att säga generellt vad som är bäst men ju bättre kompabilitet desto färre funktioner, t.ex text-format (.txt) fungerar till det mesta men då tappar man alla formateringar eller rtf-format (.rtf) som behåller många formateringar men inte alla.
  4. Använd konverteringsprogram på webben:
  5. (Uppdaterat) Installera ett tillägg till Office2007 så att du kan spara i odt, odf eller odp.
  6. (Uppdaterat) Konvertera MS Office2007-filer till odt, odf eller odp med odf-converter. Odf-converter hittar du här och en instruktion om hur du gör hittar du på bloggen www.oooninja.com. Kör från kommandotolken t.ex.

    >odfconverter.exe /I filnamn.docx
  7. (Uppdaterat) Microsoft har en egen konverterare för OpenXML filer som du kan ladda ner härifrån. Med den kan du konvertera filerna till doc (m.fl.) och sedan vidare in i många andra program.
  8. (Uppdaterat) Sun ODF Plugin for Microsoft Office gör att du direkt från MS Office kan spara och öppna ODF-filer. Verkar vara en bra lösning om man tvingas arbeta med Office och inte kan eller får installera OpenOffice.

1 kommentar:

Unknown sa...

Jag anvander ett open office program,men kan ej skicka min odf fil pa visa servrar. Jag far svaret vi stodjer ej det formatet???????????????