måndag, januari 07, 2008

Elmotorbygge

Arbetsuppgift i teknik


Uppgift
Uppgiften är att bygga en (enkel) elmotor och att svara på frågor om elmotorer, el och energi i hemmet.

Krav
För godkänt krävs:
Fungerande elmotor och inlämnade svar på frågorna.
För väl godkänt krävs:
Väl fungerande elmotor (ska rotera under 1 minut på egen hand) och inlämnade svar på frågorna där beskrivningen av elmotorns funktion ska vara detaljerad och visa på god förståelse.
För mycket väl godkänt krävs:
Som för väl godkänt men med högre kvalitet på både bygge och inlämningsuppgifter.

Byggmaterial
 • Fiberplatta
 • Koppartråd
 • Synålar
 • Permanentmagnet
 • Elkub eller batteri
 • Kork
 • Krokodilklämmor
Genomförande
Arbetet med planering och genomförande av bygget ska ske parvis (undantag finns). Den skriftliga inlämningsuppgiften ska genomföras enskilt.
Lektion 1
Kort repetition av grundläggande magnetism och elektromagnetism (genomgång).
Arbete i grupp med problemlösning (hur man ska kunna bygga elmotorn med det material som finns till hands).
Rita (detaljerad) skiss och lämna in till Olof.
Lektion 2
Bygge
Lektion 3
Fortsatt bygge. Redovisning av bygge för Olof.
Lektion 4
Arbete med skriftlig inlämningsuppgift
Lektion 5
Inlämning av skriftlig inlämningsuppgift
9b och 9m inlämning 1/2.
9a inlämning 7/2.
(det går också bra att skicka in ditt arbete till mig på e-post på adressen olof[punkt]andersson[snabel-a]varmdo[punkt]se)

Frågor som ska besvaras i den skriftliga uppgiften
 1. Har du några elmotorer hemma? I så fall var och vad används de till?
 2. Alla elektriska apparater förbrukar energi och man kan se hur mycket energi de förbrukar på en lapp eller skylt som sitter på produkten. Leta upp märkningen på ca 5 apparater och skriv ner hur mycket var och en förbrukar. Du ska titta efter effekten som mäts i watt (W).


 1. Ta reda på vilken apparat som förbrukar mest energi (eller har högst effekt) hemma hos er. Tag hjälp av någon vuxen om du behöver.
 2. Finns det någon elektrisk apparat som du tycker är onödig hemma hos er? Kanske någon som förbrukar energi hela tiden men som inte används. Skriv något eller några exempel.
 3. I ett hushåll får man betala för den elektriska energi som man använder. I lägenheter betalar man oftast bara för den el som används i hushållet till apparater och lampor medan man i hus eller radhus också betalar för el som används till uppvärmning (av vatten och hus). Tag reda på hur mycket energi ditt hus eller din familj använder under en vecka t.ex. genom att läsa av elmätaren (gärna varje dag under veckan) eller genom att titta på elräkningen. Tag också reda på ungefär hur mycket ni betalar för energin under denna vecka. Tag hjälp av någon vuxen om du behöver.
 4. Rita en bild av den elmotor som du har byggt. Rita hur strömmen går och hur magnetfältet ser ut.
 5. Förklara (detaljerat) hur elmotorn kan rotera.

Inga kommentarer: