söndag, januari 27, 2008

Högtalarbygge


Uppgift
Uppgiften är att bygga en (enkel) högtalare och att svara på frågor om högtalare.

Krav (preliminärt)
För godkänt krävs:
Fungerande högtalare (d.v.s. det kommer något slags ljud ur högtalaren) och inlämnade svar på frågorna.
För väl godkänt krävs:
Väl fungerande högtalare (det kommer musik ur högtalaren som är igenkänningsbar) och inlämnade svar på frågorna där beskrivningen av högtalarens funktion ska vara detaljerad och visa på god förståelse.
För mycket väl godkänt krävs:
Som för väl godkänt men med högre kvalitet på både bygge och inlämningsuppgifter.

Byggmaterial
  • Papp
  • Papper
  • Magnet
  • Koppartråd
  • Lim

Genomförande
Arbetet med planering och genomförande av bygget ska ske parvis (undantag finns). Den skriftliga inlämningsuppgiften ska genomföras enskilt.
Lektion 1
Arbete i grupp med problemlösning (hur man ska kunna bygga en högtalare med det material som finns till hands).
Påbörja bygge.
Lektion 2
Bygge (inkl. lödning)
Lektion 3
Fortsatt bygge
Lektion 4
Arbete med frågorna och därefter inlämning (datum för det ges senare men preliminärt i slutet av vecka 6)
(det går också bra att skicka in ditt arbete till mig på e-post på adressen olof[punkt]andersson[snabel-a]varmdo[punkt]se)

Frågor som ska besvaras i den skriftliga uppgiften
  1. Har du några högtalare hemma? I så fall var och vad används de till?
  2. Rita en bild/skiss av den högtalare som du har byggt. Rita hur strömmen går och hur magnetfältet ser ut.
  3. Förklara (detaljerat) hur högtalaren kan "skapa" ljud.
Inlämning
Inlämning av svaren på frågorna ska lämnas in senast 2008-02-22 (kl. 11.30)

Inga kommentarer: