fredag, mars 14, 2008

Batteriuppgift

Mål
Att få kunskaper om olika typer av batterier och hur de fungerar kemiskt.

Genomförande
Arbete i grupper om två. Första delen består i ett skriftligt arbete om alla batterityper. Andra delen består av en fördjupning om en batterityp och muntlig redovisning med stöd av datorpresentation.

Lektion 1
Indelning i grupper.
Kort genomgång av olika batterityper.
Informationssökning i datasalen. Använd länkarna nedan som startkällor.

Lektion 2
Sammanställning och bearbetning av information.

Lektion 3
Fortsatt arbete i datasalen.

Lektion 4
Arbete med presentation i datasalen.

Lektion 5
Presentation för klassen.

Krav
För godkänt:
Inlämnat skriftligt arbete som innehåller information om alla batterityper (t.ex. brunstens-, alkaliska- , silveroxid-, litium-, nickel kadmium- [NiCd], Nickel metallhydridbatterier [NiMH])

och beskrivning av ämnen som batterierna är uppbyggda av, innehållsförteckning, fullständiga källor, framsida med namn. Genomförd presentation med stöd av datorpresentation.

För väl godkänt:
Samma som för godkänt men dessutom beskrivning av någon kemiska reaktion med kemiska formler eller med ord. Genomförd presentation utan att vara bunden av anteckningar och med kontakt med publiken.

För mycket väl godkänt:
Samma som för godkänt och väl godkänt men dessutom men koppling till historia och framtid, miljö och andra arbetsområden. Någon egenproducerad bild till skriftligt arbete och presentation. Rätt naturvetenskapliga begrepp och hög kvalitet på text och bilder. Hög kvalitet och säkerhet i presentationen. Rätt balans mellan helhet och detaljer.

Länkar
Länkar om batterier


Gruppindelning
Gruppindelning och ämnesindelning för presentation

Inga kommentarer: