fredag, oktober 17, 2008

Många mappar blir det

Har du, liksom jag, haft behov av att skapa många mappar? Nu har jag hittat ett enkelt sätt att göra det. Gör en textfil med namnen på mapparna. Döp den till filnamn.txt (eller något annat). Mapparna kommer att hamna i C:\mappnamn\ (eller där du bestämmer). Skriv in denna lilla sträng i kommandotolken under startmenyn(cmd).

for /F "tokens=*" %* in (c:\filnamn.txt) do @echo md "C:\mappnamn\%*"

Tryck på Enter

Då kommer det upp en lista med mappar som visar vad som kommer att hända.

Om allt verkar ok ändrar du strängen till:

for /F "tokens=*" %* in (c:\elevnamn6mn.txt) do md "C:\mappar\%*"

Tryck på Enter

Om allt fungerade ska du ha ett antal nya mappar

1 kommentar:

Anonym sa...

New folder wizard gör detta enkelt och det är gratis.

http://www.newfolderwizard.com/download.html

MVH, Gunnar.