måndag, december 01, 2008

Lite grundläggande matteträning

Multiplikationstabellerna (http://www.mult.se/)
Addition (http://www.aplusmath.com/Flashcards/addition.html)
Subtraktion (http://www.aplusmath.com/Flashcards/subtraction.html)
Division (http://www.aplusmath.com/Flashcards/division.html)
Avrundning (http://www.aplusmath.com/Flashcards/rounding.html)

Uppställning med algoritmer, lokalt installerat på våra datorer (Start>Räkna>Algot)

Inga kommentarer: