torsdag, januari 29, 2009

Matematikuppgift - delbarhet

Din uppgift är att spela ett mattespel. Spelet går ut på att datorn "tänker på" ett tal mellan 1 och 100. Du ska ta reda på vilket genom att dela detta med olika tal.

Datorn svarar på din fråga genom att ange vad divisionens rest blir.

Exempel: 35/4=8 rest 3 (4*8=32 32+3=35)

Du får poäng beroende på hur många frågor som du behöver ställa. Ju färre frågor desto högre poäng. Gissar du fel dras det bort poäng. Ha gärna papper, penna och miniräknare till hands.

Spela (minst) tills du har 20 poäng.

  • Hur tänker du för att komma fram till rätt svar med så få frågor som möjligt?
  • Hur många frågor är det minsta antal som du måste ställa för att vara säker på att du har rätt svar?

Skriv dina svar som kommentarer till detta inlägg. Skriv ditt förnamn så att jag vet vem som lämnat vilket svar (gäller för mina elever...).

Spelet hittar du HÄR!

Inga kommentarer: