söndag, februari 22, 2009

Nationella prov i NO

Under våren kommer nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi för år 9. Den första omgången är en provomgång men i praktiken kommer det inte vara någon skillnad eftersom provet ändå är obligatoriskt att genomföra.

Provet konstrueras av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (BVM) vid Umeå Universitet på uppdrag av Skolverket och jag har varit med i referensgruppen för fysikprovet.

Det har varit ont om tid från det att BVM fick uppdraget fram till det att provet ska vara klart och jag har fått känslan av att informationen om provet inte riktigt har nått ut till landets alla skolor och elever. Jag ska försöka ge lite kortfattad information och länka till den information som finns om provet.

Allmän information
 • Provet består av två delar, en teoretisk och en praktisk (experiment).
  BVM beskriver provets upplägg såhär:
  Den teoretiska provdelen består av ett antal teoretiska uppgifter som eleverna svarar på enskilt vid ett tillfälle. När eleverna genomfört den teoretiska provdelen ska den första fasen av den laborativa provdelen genomföras. Den laborativa provdelen består av tre faser. Den första fasen är att eleven planerar en undersökning som kan genomföras med vetenskaplig metod. Den andra fasen består av att genomföra laborationen och den tredje fasen består av en utvärdering av dels hur genomförandet gjordes och dels av hur teorin kopplar till det praktiska genomförandet.
 • En skola kommer bara att skriva prov i ett av NO-ämnena (biologi, fysik eller kemi).
 • Vecka 10 kommer skolan att få detaljerad information om proven och vilket av ämnena som skolan ska skriva prov i.
 • Den teoretiska delen av provet ska göras den 12 maj.
 • Den praktiska delen av provet ska göras mellan den 13 och 27 maj.
Länkar till mer information om proven
 • Allmän info om proven från BVM hittar du här.
 • Exempel på provuppgifter från BVM hittar du här.
 • (Direktlänk till biologiuppgift, fysikuppgift, kemiuppgift och laborationsuppgift.)
 • Detaljer om provdelar och provtider från BVM hittar du här.
 • Allmän bedömningsmatris från BVM hittar du här.
 • Forum för frågor kring proven från BVM hittar du här. (Forumet kräver inloggning och är nog mest tänkt för lärare men det kan finnas en hel del bra information där eftersom det är de provansvariga som svarar på de frågor som dyker upp.)
 • Skolverkets information om proven hittar du här.
[Uppdaterat 090717]
 • Ämnesprovet (alla delprov) i biologi från vt 2009
 • Ämnesprovet i fysik från vt 2009
 • Ämnesprovet i kemi från vt 2009
 • Resultat (statistik) från ämnesprovet vt 2009

Inga kommentarer: