onsdag, juni 17, 2009

Mer IT gör eleverna bättre i matematik

Jan Hylén skriv i en artikel på newsmill.se, att en ännu ej publicerad undersökning från OECD visar att elever som använder IT når bättre resultat i matematik.

Jan ser fyra möjliga förbättringar som regeringen bör arbeta för:
  • Uttala tydligt att IT är ett viktigt hjälpmedel i skolarbetet - detta kostar ingenting men skulle öka motivation hos många lärare att fortsätta eller öka sitt IT-användande i skolan.
  • Uppmana lärare att ge läxor som stimulerar eleverna att använda datorn hemma.
  • Kompetensutveckla lärarna så att de vet när, hur och varför de ska använda IT i sin undervisning.
  • Satsa FoU-medel på att utveckla nya och mer flexibla IT-baserade läromedel.

Intressant, läs mer här!

Inga kommentarer: