måndag, december 14, 2009

Mänskliga rättigheter

Här är en bra animerad film som översiktligt går igenom det mänskliga rättigheterna. Den passar nog bra att ha på en engelskalektion eller som en del i en introduktion till ett temaarbete om de mänskliga rättigheterna.

Inga kommentarer: