torsdag, januari 07, 2010

Digitalt berättande

Open Thinking Wiki har en intressant sida om "digitalt berättande" (direktöversatt från engelskans "Digital Storytelling"). Där finns massor av bra exempel och digitala resurser som man som lärare kan använda. Läs gärna mer där. (Tack @larmats för tipset.)

Det handlar om att berätta något men inte bara i form av muntligt berättande eller skriftlig form utan med hjälp av dagens alla digitala möjligheter.

Det finns nog väldigt många elever som har svårt att uttrycka sig i ord, som känner att de har skrivit allt som ska berättas i en handfull meningar. Ofta är dessa elever pojkar.

Vid ett intressant studiebesök på Broängsskolan berättade en svensklärare att hon hade arbetat med en grupp killar som hade svårigheter att nå målen i skolan. De hade ingen fantasi när det gällde att skriva men när hon presenterade traditionella uppsatsämnen som idéer till filmer och elevernas skrivuppgifter som arbete med att skriva manus kom eleverna igång. Skrivprocessen löpte på och eleverna gjorde fantastiska filmer.

Inga kommentarer: